O prznění češtiny

středa 23. červen 2010 10:55

Každou chvíli se někdo diví, proč píši blog po česky. Naposledy mě někdo v diskusi pod můj poslední příspěvek žádá, abych češtinu neprznila, když už jsem se na ni dala.

Tak po prvé, česky píši proto, protože momentálně žiji v Čechách a čeština je řečí, kterou se zde mluví. Když jsem žila v Rakousku, též jsem mluvila německy, a nikdo se tomu nedivil. Je, samozřejmě, pravda, že čeština a slovenština jsou jazyky jednak podobné, jednak Čechy a Slovensko jsou v jistém smyslu ve výjimečném vztahu. Je též pravda, že většina Slováků češtině (ještě stále?) rozumí a snad i většina Čechů rozumí slovenštině. To ale nic nemění na věci, že v Čechách se mluví česky. Stejně se dá slovensky domluvit, například, v Polsku, a taky se o to snažím, protože polsky neumím. Kdybych ale polsky mluvila, radši bych v Polsku mluvila polsky než slovensky.

Zásadní informace je tato: Fakt, že mluvím (píši) česky nijako nesouvisí s mým vztahem k Slovensku a k slovenštině. Slováka, který mluví či píše česky, hned podezřívají, že již nemá svou mateřskou řeč rád, chce se dostat do „lepší společnosti“ a podobně. Snad to pramení z průpovídky o Hviezdoslavovi, o kterém každé dítě na základní škole ví, že psal své první básně po maďarsky, a když je četl své mámě, ona se rozplakala, protože poezii svého syna nerozuměla. Každý školák na Slovensku ví, že tento moment byl pro básníka rozhodující a začal psát po slovensky.

Mohli bychom se, Slováci, tohoto zlozvyku po sto letech zbavit? Já mám slovenštinu ráda, nejenom proto, že je to hezký jazyk, ale především proto, že je to jazyk, kterým se dokáži jedinečně a úplně nejlépe vyjádřit. Myslím si, a často to říkám, že si nedokáži představit psát nějaký skutečně „literární“ text v jakémkoliv jiném jazyce než ve slovenštině, a to jednoduše proto, že žádným jiným jazykem nemluvím dostatečně dobře. Mám též ráda Slovensko, a to, stejně jako slovenštinu, ne jenom proto, že je to hezká krajina, ale hlavně proto, že jsem tam doma a v bezpečí. V bezpečí, v jakém je člověk jenom doma. Ale toto by bylo již jiné téma.

Na druhé straně, ráda se učím cizí jazyky. Je to od dávna mým koníčkem. Máloco mi působí takovou radost, jako když dokáži pročíst knížku v cizím jazyce. I když co se týká čtení v češtině, toto jsem nikdy nepovažovala za čtení „v cizím jazyce“. Po česky čtu odkdy dokáži číst, a někdy se mi stává, že po pročtení knížky ani nevím, jestli byla po česky nebo po slovensky. Právě proto bylo pro mě překvapení, že číst česky je jedna věc, ale česky mluvit a dokonce psát je věc druhá. I když česky čteme na Slovensku snad všichni (například nejedna učebnice na vysoké škole byla v mých časech dostupná jenom po česky), mluvit a psát po česky jsme se neučili ani v časech Československa, když jsem já absolvovala svou povinní školní docházku. Když už v Čechách bydlím, je to jedinečná příležitost naučit se další cizí jazyk, tím spíš, že je to jazyk nám tak blízký. Kdybych žila v Litvě, jsem si jistá, že bych se snažila naučit se litovsky, i když by to určitě trvalo déle a vyžadovalo si víc námahy.

Samozřejmě, moje čeština není dokonalá, stejně, jako není dokonalá naše angličtina, kterou píšeme články, takže si je musíme dávat kontrolovat, nebo jako nebyla dokonalá má němčina, když jsem psala diplomovou práci. Mám říct, že budu psát články po slovensky, abych angličtinu „neprznila“? Hlavním důvodem, proč jsem si založila tento blog, bylo, že jsem se chtěla cvičit v češtině. Vím, že moje čeština není dokonalá, že jsou v ní slovakizmy a gramatické chyby, a za ty se předem omlouvám. Vím, že jsem cizinec, vím, že se snažím psát v jazyce, který není zcela můj, a proto jej „przním“. Co je ale hloupější? Snažit se cizímu jazyku naučit, i když to ze začátku nejde, nebo se o to ani nepokusit a tvrdohlavě psát v jediném jazyce, kterým mě naučila mluvit moje máma?

Svetlana Žuchová

Svetlana Žuchová

Svetlana Žuchová

"Bücher, hat der Dichter Jean-Paul einmal bemerkt, sind dickere Briefe an Freunde."

Čeština není můj rodný jazyk, proto se omlouvám za chyby!

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora